Chào mừng bạn đến với website Cienco 573

Giới thiệu về xí nghiệp XDCT 1

Từ khi được thành lập đến khi thực hiện công tác CPH, ( 12/2000 – 4/2005) Chi nhánh Miền Bắc, nay là Công ty CP ĐT & XD 573, tuy đã thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ được giao, được TCT và các chủ đầu tư tại nhiều tỉnh thành trong cả nước khen ngợi, nhưng mô hình chung của Công ty đến thời điểm tháng 4/2007 vẫn duy trì hình thức quản lý theo mô hình Công trường, Đội sản xuất trực thuộc Công ty. Công trường, đội SX được Công ty giao vốn, tài sản phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, được Giám đốc Công ty ủy quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chịu sự quản lý, giám sát, điều hành trực tiếp của Công ty. Với lực lượng lao động và trang thiết bị hiện có cùng với sự hỗ trợ của Công ty, công trường, các đội sản xuất có khả năng thực hiện được những nhiệm vụ lớn hơn và hoàn thành công việc với giá trị sản lượng cao hơn, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.

Tuy nhiên, công tác tổ chức quản lý và điều hành lao động chung của các Đội chưa hợp lý và chưa đáp ứng được so với nhu cầu thực tế, cơ cấu bộ máy chưa rõ ràng, đặc biệt đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn đã được đào tạo cơ bản còn bị lãng phí.

Trong thời gian  hoạt động, Công trường đã không phát huy hết khả năng sẵn có của mình do một số vấn đề liên quan đến cơ chế, vốn, thiết bị.  Ngoài những nguyên nhân khách quan như: Công tác giải phóng mặt bằng, việc phân chia vốn của chủ đầu tư. Cùng với chất lượng của các trang thiết bị không đồng bộ, năng lực sản xuất không cao, cộng với mô hình và cơ cấu tổ chức chưa phù hợp, Công trường, đội đã bộc lộ không ít những bất cập trong công tác quản lý, tổ chức thi công như:

+ Không chủ động trong công tác tổ chức và quản lý còn yếu.

+ Chưa đủ khả năng đáp ứng nhu cầu hiện tại công việc do công ty giao phó cũng như cập nhật các quy trình thi công, quản lý, điều hành phù hợp với tình hình phát triển chung của xã hội nói chung và ngành xây dựng nói riêng.

+ Công tác thi công chủ yếu phụ thuộc vào kế hoạch Công ty giao;

+ Bộ máy quản lý chưa phù hợp với yêu cầu, chưa có bộ phận chuyên trách trong quản lý điều hành hoạt động tại Công trường.

+ Không đủ tư cách pháp nhân trong quan hệ giao dịch với đối tác, đó chính là nguyên nhân hạn chế, việc thi công chưa đạt hiệu quả.

+ Không đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ cho công tác thi công..

+ Không được chủ động điều phối, khai thác hết khả năng hiện có của đơn vị.

+ Trình độ quản lý chưa tương xứng.

Để giải quyết vấn đề đó ngày 10/04/2007 Hội đồng quản trị Công ty CP ĐT & XD 573 đã ban hành quyết định số 150/QĐ-HĐQT về việc thành lập Xí nghiệp xây dựng công trình 1 – Đơn vị trực thuộc Công ty CP ĐT & XD 573.

Trải qua gần 5 năm xây dựng và phát triển, Xí nghiệp XDCT1 đã từng bước chủ động đa dạng hóa ngành nghề, tham gia xây dựng các công trình trên mọi lĩnh vực. Liên tiếp trong các năm  XN luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra và đã được Bộ giao thông, các BQL, Công đoàn ngành GTVT,…tặng bằng khen cho tập thể và một số cá nhân trong đơn vị.

Chắc chắn trong thời gian tới với sự phát triển không ngừng  trong lính vực xây dựng công trình, xí nghiệp XDCT1 sẽ tô thêm thương hiệu của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 573 ngày thêm thắm tươi.