Chào mừng bạn đến với website Cienco 573

Bộ GTVT và Tổng Công ty XDCTGT 5 vừa tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ thành viên HĐTV – Tổng Giám đốc TCT và quyết định chuyển 4 doanh nghiệp về làm đơn vị thành viên của Tổng Công ty XDCGT 5

Đồng chí Lê Mạnh Hùng – Uỷ viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT trao quyết định Tổng giám đốc Cienco 5 cho ông Hà Hùng

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá IX) về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và Nghị quyết số 15 ngày 05/7/2012 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải về công tác tổ chức và cán bộ. Ngày 17/8/2012 tại Đà Nẵng, Bộ Giao thông vận tải và Tổng công ty XDCTGT 5 long trọng tổ chức Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên; Tổng giám đốc Tổng công ty và Quyết định chuyển các doanh nghiệp về làm công ty con trong tổ hợp công ty mẹ – công ty con của Tổng công ty XDCTGT 5. Tham dự buổi lễ về phía Bộ GTVT có: đồng chí Lê Mạnh Hùng – Uỷ viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT; đồng chí Trần Văn Lâm – Uỷ viên Ban cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ TCCB; đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Vụ trưởng – Trưởng Ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp cùng các đồng chí cán bộ, chuyên viên Vụ TCCB, Văn phòng và Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp.

Về phía Tổng Công ty XDCTGT 5 có đồng chí Thân Đức Nam – Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV; các đồng chí Thường vụ đảng uỷ, Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư và Phó Bí thư ĐTN; Trưởng, Phó các phòng, ban chuyên môn; Trưởng, Phó các Ban xây dựng Đảng; Giám đốc các đơn vị thành viên và Người đại diện phần vốn TCT đầu tư tại các công ty cổ phần. Về phía các doanh nghiệp được Bộ GTVT quyết định chuyển về làm đơn vị thành viên của Tổng công ty XDCTGT 5 có Chủ tịch HĐTV, Giám đốc, Trưởng phòng TCCB.

Theo đó, ông Hà Hùng – Uỷ viên Ban Thường vụ đảng uỷ, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty mẹ – Tổng công ty XDCTGT5. và các Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân, Công ty TNHH MTV Quản lý và Sửa chửa đường bộ Gia Lai, Công ty TNHH MTV Quản lý và Sửa chửa đường bộ Phú Yên, Công ty TNHH MTV Quản lý và Sửa chửa đường bộ Đắk Lắk chính thức là Công ty con trong tổ hợp Công ty mẹ – Công ty con của Tổng công ty XDCTGT 5