Chào mừng bạn đến với website Cienco 573

Căn cứ kế hoạch số 05- KH/ĐU ngày 17/4/2012 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đảng (khoá XI) và triển khai các Quy định của Trung ương.

Căn cứ thông báo triệu tập số 75- TB/BTH của Ban tuyên huấn Đảng ủy Tổng công ty XDCTGT5 về “triệu tập cán bộ đảng viên tham gia hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết BCH TW lần thứ 4 (khóa XI) của Đảng”

Ngày 08/05/2012, tại hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 573. Đảng uỷ Tổng công ty XDCTGT5 đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tới toàn thể đảng viên, cán bộ công nhân viên lao động của các đơn vị thuộc tổng công ty XDCTGT5 tại khu vực phía bắc.

Hơn 150 cán bộ đảng viên, lãnh đạo, trưởng phó các phòng ban, các đoàn thể chính trị – xã hội các đơn vị trực thuộc đã tham dự Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiệp, Báo cáo viên Trung ương, Phó bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên huấn Đảng ủy Tổng công ty XDCTGT5 cùng lãnh đạo các ban xây dựng Đảng  đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và phổ biến kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng bộ Tổng công ty.

Với tinh thần học tập nghiêm túc, các đảng viên, CBCNV đã tiếp thu đầy đủ những nội dung cơ bản mà báo cáo viên truyền đạt tại Hội nghị, đồng thời thảo luận xây dựng Chương trình hành động để tham luận và triển khai thực hiện tại đơn vị.